Tulosta     Sulje
Verolaskelmat

Osuuskunta on erillinen verovelvollinen. Puolivälin Koneosuuskunnan tulovero lasketaan seuraavasti:


  Ylijäämä ennen tilinpäätös-
  
  siirtoja ja veroja 298.723.44
  Poistoeron lisäys (-) /
  vähennys (+) 6.095,19
  Vapaaehtoisten varausten
  lisäys (-) / vähennys (+) 0,00
  Lisäys edustuskuluista 50,0 % 4.943,50
  Muut lisäykset 0,00
  Vähennys tappioista
  aikaisemmilta vuosilta 0,00
  ----------------------------------------
  Verotettava tulo (+) /
  tappio (-) 309.762,13

  Tulovero 26,0 % 80.538,15


Tuloslaskelman ylijäämästä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vähennetään poistoeron ja vapaaehtoisten varausten lisäykset. Mikäli poistoeroa tai varauksia joudutaan purkamaan, nämä erät lisätään tuloon.

Edustusmenoista vähennyskelpoista on vain 50 % (EVL 8), joten puolet kirjanpidossa vähennetyistä menoista joudutaan lisäämään tuloon.

Muita vähennyskelvottomia menoja ovat mm. seuraavat:

 • Vähennyskelvoton osuus eläkevakuutusmaksuista (EVL 8, TVL 96)

 • Vähennyskelvoton osuus henkivakuutusmaksuista (EVL 8)

 • Verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (EVL 16)

 • Sakot, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut tai muut vastaavat rangaistusluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16)

Vähennyskelvottomat menot lisätään tuloon ja vastaavasti verovapaat tulot vähennetään tulosta (EVL 6).

Aikaisempina verovuosina vahvistettu tappio saadaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Tappio vähennetään erikseen elinkeinotoiminnan osalta ja muun toiminnan osalta (TVL 119, TVL 120).

Tappiota ei pääsääntöisesti voida vähentää, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet jäsenistä vaihtunut (TVL 122). Sellaisessa osuuskunnassa, jossa on vähän jäseniä, saattaa yli puolet heistä vaihtua helposti.

Ennakkoverot

Osuuskunta maksaa joko verotettavan tulon perusteella lasketun veron tai tuloveron vähimmäismäärän perusteella laskettavan veron.

Tavallisesti yritys maksaa ennakkoveroa, joka saadaan vähentää lopullisessa verotuksessa. Ennakkovero määräytyy normaalisti aikaisempien verovuosien verotettavan tulon mukaan kaavamaisesti.

Osuuskunta voi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen maksaa ennakon täydennystä, mutta tämä ei ole kannattavaa varsin alhaisen korkokannan vuoksi.

Jos näyttää siltä, että tilikaudelta tulee palautusta, kannattaa ennakkoveroa alentaa ajoissa. Liian aikaisin maksetut verot ovat pois osuuskunnan kassavirrasta, joka on sille kriittinen elämänvirta. Ennakon alentaminen tapahtuu yksinkertaisesti verotoimistoon lähettävällä kirjeellä, jossa kerrotaan arvio verotettavasta tulosta ja sen perustelut.


  Hyllykartio Osuuskunta
  Teollisuustie 14
  95200 HURULA


  Hurulan verotoimisto
  Hururaitti 1
  95200 HURULA


  ENNAKON ALENTAMINEN

  Osuuskuntamme ennakko kuluvalle verovuodelle on määrätty edellisen verovuoden mukaisesti. Silloin verotettava tulo oli 42.628 euroa.

  Tänä verovuonna arvioimme syntyvän verotettavaa tuloa vain 30.000 euroa, joten pyydämme alentamaan verovuoden ennakon tämän mukaiseksi. Arviomme perustuu oheiseen välitilinpäätökseen ajalta 1.1.-30.6.

  Ystävällisin terveisin

  Matti Hyllylä
  toimitusjohtaja

Ennakkoveroa voi hakea takaisin tai pyytää kokonaan poistettavaksi myös tilikauden päättymisen jälkeen, kun tarkka verolaskelma on laadittu. Ennakon alentamista on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tai poistamista viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Koska ennakkovero määräytyy aikaisempien tilikausien perusteella saattaa pienen tai kokonaan puuttuvan ennakkoveron takia syntyvä jäännösvero olla suuri, kuten seuraava esimerkkilaskelma osoittaa:


  Tulovero            89.831,02
  
  Maksetut ennakot 0,00
  ----------------------------------------
  Siirtovelka (+) /
  siirtosaaminen (-) 89.831,02


Jäännösvero kirjataan siirtovelaksi ja veronpalautus siirtosaamiseksi.©
25.09.2005
 
Tulosta     Sulje